Skip to content Skip to footer

Thẻ tài khoản

  1. Mệnh giá 3.000.000 VNĐ:
    Số tiền trong thẻ tài khoản sẽ được trừ dần mỗi khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc mua mỹ phẩm tại Sugoii Spa & Beauty. Thẻ này có giá trị khi số tiền dư trong thẻ tài khoản của bạn vẫn còn. Ngoài ra, bạn còn được hưởng các ưu đãi sau:
    Được tặng ngay 500.000 VNĐ vào Thẻ Tài Khoản. Trong thẻ có 3.500.000 VNĐ
    * 01 phiếu Voucher giảm giá 20% tại Sugoii Spa & Beauty.
    * 01 phần quà trị giá 400.000 – 700.000

2. Mệnh giá 5.000.000 VNĐ:
Số tiền trong thẻ tài khoản sẽ được trừ dần mỗi khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc mua mỹ phẩm tại Sugoii Spa & Beauty. Thẻ này có giá trị khi số tiền dư trong thẻ tài khoản của bạn vẫn còn. Ngoài ra, bạn còn được hưởng các ưu đãi sau:
Được tặng ngay 1.000.000 VNĐ vào Thẻ Tài Khoản. Trong thẻ có 6.000.000 VNĐ
* 01 phiếu Voucher giảm giá 30% tại Sugoii Spa & Beauty.
* 01 Voucher Free Dịch Vụ Gội Đầu Dưỡng Sinh Làm Sạch trị giá 150.000.
* 01 phần quà trị giá 400.000 – 700.000 VNĐ

3. Mệnh giá 7.000.000 VNĐ:
Tài khoản trong thẻ sẽ được trừ dần mỗi khi bạn mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tại Happy Skin Medical Spa. Thẻ này có giá trị khi số tiền dư trong tài khoản của bạn vẫn còn. Bạn sẽ được hưởng các ưu đãi sau:
Được tặng ngay 1.500.000 VNĐ vào Thẻ Tài Khoản. Trong thẻ có 8.500.000 VNĐ
* 02 phiếu Voucher giảm giá 30% tại Sugoii Spa & Beauty.
* 01 phần quà trị giá 400.000 – 700.000 VNĐ
* 01 Voucher Free Dịch Vụ Thư Giãn Chân trị giá 650.000 VNĐ.

4. Mệnh giá 10.000.000 VNĐ
Được tặng ngay 2.000.000 VNĐ vào Thẻ Tài Khoản. Trong thẻ có 12.000.000 VNĐ
* 02 phiếu Voucher giảm giá 40% tại Sugoii Spa & Beauty.
* 01 phần quà trị giá 1.000.000 VNĐ
* 01 Voucher Free Liệu Trình Thư Giãn Chân trị giá 650.000 VNĐ.
* 01 Voucher Free Liệu Trình Gội Đầu Dưỡng Sinh Liệu Trình Đặc Biệt trị giá 480.000 VNĐ.

Leave a comment

Subscribe to the updates!

Subscribe to the updates!